Essenagro Dış Ticaret A.Ş.

Kaba Yem Hammaddeleri

Saman (Balya)

Buğday, arpa, yulaf, pirinç v.b. tahılların başaklarının ayrılmasından sonra bitkinin geriye kalan kısımlarının balyalama makinesi aracılığı ile  sıkıştırılması sonucu elde edimektedir.

Saman (Pelet)

Baklagiller ve buğdaygillerin kurutulmuş halinin sıkıştırılmasıyla elde edilen bir yem maddesidir.

Yonca (Balya)

Yeşil yoncanın biçilip balya yapılması sonucu elde edilmektedir.

Yonca (Pelet)

Kurumuş yoncadan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan stok yapılabilen yüksek enerjili ve yüksek protein değeri olan bir yem maddesidir.


Ürünlerimiz