Essenagro Dış Ticaret A.Ş.

Tahıllar

Arpa

Hordeum vulgare L. bitkisinin ekmek ve bira yapımında kullanılan ve hayvanlara yem olarak verilen taneleridir.

Buğday

Triticum aestivum L. bitkisi daneleridir. Un üretiminde kullanıldığı gibi çiftlik hayvanları için de yem maddesi olarak kullanılan temel besin maddesidir.

Çavdar

Secale cereale L. daneleridir. Buğdaya göre daha ince uzun, kavuzları daha dar ve kılçıkları oldukça kısa olan bir tahıl bitkisidir.

Mısır

Zea mays L. ssp. mays daneleridir. Hayvan yemi için yem sanayisinde kullanılan ve un elde edilen buğdaygiller familyasından otsu bir bitkidir.


Ürünlerimiz